จำหน่ายพันธุ์ข้าวปลูก

แหล่งผลิตได้มาตราฐาน งอกดี เม็ดสวย ไม่มีดีดเด้ง ราคาถูกที่สุด
แปลงนาข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่

พื้นที่ภายในสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว

พันธุ์ข้าวปลูก

 


Rice.Coffee © 2019 - -