วิธีการขำระเงิน

หลังจากโอนเงิน แจ้งชำระเงินได้ตามช่องทางนี้ครับ 
โอนเงินแล้วต้องแจ้งโอนเงินทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นยอดของท่านกรุณา แนบสลิปการโอน หรือ แจ้งโอนดังนี้
โอนเข้าบัญชีธนาคาร..........ยอดเงิน.........บาท วันที่โอนเข้า..........เวลา(โดยละเอียด)..........
ทางร้านจะทำการจัดส่งต่อเมื่อได้รับการแจ้งโอนเงินแล้วเท่านั้นครับ เพราะทุกวันมียอดซ้ำๆกันหลายยอดทางร้านไม่ทราบว่าเป็นของท่านใด ทางร้านจึงขอความกรุณาเข้ามาแจ้งโอนเงินนะคะ


Rice.Coffee © 2019 - -