ทุเรียน

ทุเรียนหมอนทอง จันทบุรี 

ทุเรียนหมอนทอง จากสวนรสา จังหวัดจันทบุรี  ไม่ใช้สารเร่ง ไม่ป้ายสารและไม่ใช้ยาฆ่าย่า หวามหอมตามธรรมชาติ

น้ำหนักต่อลูกโดยเฉลี่ย 2 ถึง 4.5 กิโกลกรัม

เปิดรับจองปีหน้า ตั้งแต่เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

สนใจติดต่อ เบอร์ 094-269-6997

 

  • Organic Thai
  • ผลิตภัณฑ์อินทรีย์
  • HALAL
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • OTOP
  • กรมการข้าว
  • GMP

Rice.Coffee © 2019 - -